ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας μας, αναλαμβάνουμε χορηγικές δράσεις προς κοινωνικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους φορείς, στοχεύοντας να γίνουμε ενεργό κομμάτι της κάθε τοπικής κοινωνίας.